Logopedia

Logopédia v Nových Zámkoch

Mgr. Katarína Melicháreková | Ambulancia klinickej logopédie

Mgr. Katarína Melicháreková - Ambulancia klinickej logopédie ponúka logopedickú starostlivosť u detí a dospelých, ktorá je realizovaná vo forme diagnostiky, terapie a poradenstva narušenej komunikačnej schopnosti. Logopedická ambulancia sídli v Nových Zámkoch.

Logopedická ambulancia

Cieľom logopédie je rozvíjať správny vývin reči, predchádzať vzniku porúch a chýb reči a odstraňovať už vzniknuté poruchy a chyby reči.

 • poruchy reči u detí a dospelých
 • narušená komunikačná schopnosť
 • poruchy hlasu
 • poruchy učenia
 • symptomatické poruchy reči
 • získané poruchy reči

Logopedické vyšetrenie

Na vyšetrenie je nutné sa vopred objednať na tel. č.: 0903 80 10 50, 0905 862 226, alebo osobne v ambulancii. Logopedická intervencia poskytnutá v rámci ambulantných hodín je hradená zdravotnými poisťovňami, s ktorými máme zmluvy.

Ordinačné hodiny

 • Pondelok:  07.30-17.00
 • Utorok:   07.30-15.30
 • Streda:    07.30-15.30
 • Štvrtok:   07.30-15.30
 • Piatok: Administratívny deň 
 • Obedová prestávka: 11.30-12.00